top of page
Teamporträtt

Teamutveckling med impro och kärnkvadranter


En teamaktivitet med mycket skratt och energi och samtidigt insikt om våra olikheter och beteenden

En annorlunda teamutvecklingsaktivitet

Välkommen till vår teambuildingaktivitet som kombinerar improvisationsteater och Core Quality Quadrants! Denna workshop tar er bort från den vanliga arbetsdagen och erbjuder er en unik och rolig upplevelse som stärker teamet och främjar ökad tillit och bättre relationer.

Det här är en halvdag med mycket övningar för er som vill:

få ett förlösande skratt

bli mer engagerade och öppna för varandra

förstå varandras olikheter bättre

öka arbetsglädjen

Beskrivning

Genom att kombinera improvisationsteater och Core Quality Quadrants skapar vi en dynamisk och interaktiv miljö där ni får möjlighet att utveckla era personliga och teamrelaterade färdigheter. Aktiviteten är utformad för att främja samarbete, öka förståelsen för varandra och skapa en starkare och mer effektiv arbetsgrupp. Låt oss tillsammans skapa en minnesvärd och givande upplevelse för ert team!

Improvisationsteater

Här kommer ni att delta i övningar som tränar upp förmågor som spontanitet, inlyssning och att ta och ge fokus. Dessa övningar utförs både som helgrupp, i mindre grupper och i par. Genom att skapa en avslappnad och lekfull atmosfär främjas samarbete och tillit i teamet, samtidigt som ni får möjlighet att skratta tillsammans och öka den psykologiska tryggheten i gruppen. Forskning, till exempel Googles stora forskningsprojekt om grupper, har visat att just psykologisk trygghet är en avgörande faktor för en effektiv arbetsgrupp.

Core Quality Quadrants

I den här aktiviteten kommer vi att fokusera på att ge var och en i teamet en bättre förståelse för sina egna och andras beteenden. Genom reflektion och gruppövningar kommer ni att få insikter om hur era beteenden kan komplettera varandra för att bättre möta utmaningarna i er omgivning. Metoden core quality quadrants hjälper er att identifiera era kärnkvaliteter och hur de kan användas på bästa sätt för att uppnå framgång som team.

Teamutveckling med Johan

Nöjda röster från tidigare uppdragsgivare

Så himla avslappnande och nytt och lärorikt utan att vara ansträngande. En energiboost, nu känns det som att jag känner alla de här människorna mycket bättre.

/Kerstin, YFU

Av alla olika övningar, workshops, psykologiska tester osv som jag deltagit i under hela mitt yrkesverksamma liv (drygt 40 år) satte denna workshop rekord i att ge mig energi och fick mig att känna en fantastik glädje och gemenskap med de andra deltagarna.

/Desiree,  SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet

Vad som var spännande för mig som chef under tillfället var att se individerna våga släppa kontrollen och ta för sig i situationen. Några av medarbetarna fick verkligen möjlighet att visa upp andra sidor än vi är vana att se, vilket jag tror var väldigt bra för gruppen.
/Alexandra, Sequitur

Johan jobbar  professionellt med grupper och coachar individer. Han är certifierad handledare i beteendeutvecklingsverktyget Core Quality Quadrants . Johan utbildar även i improvisationsteater och uppträder regelbundet på Stockholms impro-scener. Efter en karriär som ingenjör och många år i olika chefspositioner väver han nu ihop sina erfarenheter i ett teamutvecklingskoncept för att dels ge  grupper en förlösande rolig upplevelse och dels en förflyttning i var och ens förståelse av varandras beteenden.

Johan är ingenjören som efter tjugo år inom produktutveckling och tio av dessa som utvecklingschef hjälper grupper att bli mer effektiva och ha roligare. Johan har tio års erfarenhet inom skådespeleri och improvisationsteater och har arbetat professionellt med grupper i tre år.

bottom of page