top of page

Vi visar vägen till förändring i din grupp

Improvisationsteater - Kärnkvalitéer - Processhandledning

IMG_3227 c  2 .jpeg

Gestalt & impro

Vi hjälper grupper att ha roligare, bli tryggare och komma varandra närmare. Vi gör det med metoder från improvisationsteater där playfulness och positiv psykologi skapar trygghet och samtidigt leder till ett skratt, verktyget Kärnkvadranter för att synliggöra beteenden i gruppen och traditionella metoder inom processhandledning. 

Vår teambuilding ger energi, lockar fram det spontana och uppmuntrar förmågan att lyssna. Med övningar från improvisationsteater som är både lekfulla och utmanande höjs vi-känslan och tryggheten i gruppen. Kompletterat med en modell, Kärnkvadranter, för att förstå våra egna beteenden och hur vi påverkar varandra kan vi få din grupp att komma vidare som grupp och var och en komma vidare som individ. 

Välj mellan teambuilding TEAMKÄNSLA, KREATIV eller INSIKT.

IMG_3444 c 1 tif.jpeg
bottom of page