top of page

Psykologisk trygghet

Psychological safety

IMG_3560 c 4  .jpeg

Tar alla i din grupp lika stor plats?

Är det i din grupp självklart att det du säger tas emot med omtanke och respekt?

Vad är Psykologisk trygghet, psychological safety

Psykologisk trygghet är när alla i en grupp kan uttrycka åsikter och idéer utan att det får socialt negativa konsekvenser. Det innebär att medlemmarna i gruppen känner sig trygga och vågar ta personliga risker inför varandra. Att man vågar be om hjälp och visa att man inte kan. Att egna förslag och idéer uppskattas och respekteras.  Att det är okej att göra misstag och också våga berätta om det. Att var och en i gruppen  känner sig trygg med att det som sägs kommer att tas emot med omtanke och respekt.

Hur den psykologiska tryggheten påverkar oss

Den psykologiska tryggheten påverkar hur vi kommunicerar, hur vi samspelar och hur vi behandlar varandra i gruppen. I en grupp med hög psykologisk trygghet tar alla i gruppen ungefär lika mycket plats. Där kommer idéer och tankar fram och utvecklas i samspel med hela gruppen. Där pratar alla ungefär lika mycket.

Bakgrund

Psykologisk trygghet blev på kort tid ett välspritt begrepp när Google 2015 publicerade sina resultat från projektet Aristoteles. Det var ett projekt som Google genomförde där 180 arbetsgrupper i organisationen analyserades. Målet med projektet var att ta reda på vad som gjorde vissa arbetsgrupper högpresterande och  framgångsrika. Parametrar som undersöktes var  t ex sammansättningen av personlighetstyper i gruppen, om man umgicks på fritiden och hur högpresterande gruppmedlemmarna var som individer. Det visade sig att inget av detta var viktigt. Fem faktorer vaskades fram och en av dessa visade sig vara den i särklass viktigaste, psykologisk trygghet. 

 

Hur framgångsrik en grupp var påverkades inte speciellt mycket av vilka personer gruppen bestod av utan det som spelade en avgörande betydelse var hur personerna i gruppen interagerade med varandra. Dvs hur gruppen fungerade som grupp.

 

Redan innan Googles forskningsprojekt fanns det gedigen forskning på området, bl a av Amy Edmondson på Harvard business School.

Är din grupp psykologiskt trygg?

Ett sätt att mäta den psykologiska tryggheten i en grupp är genom att fråga medlemmarna hur väl de håller med om följande typ av påståenden:

  1. Medlemmarna i min grupp har förmågan att ta upp problem och svåra frågor med varandra 

  2. Det känns tryggt att ta risker i min grupp

  3. Ingen i den här gruppen skulle avsiktligt agera på ett sätt som underminerar mina ansträngningar

  4. I denna grupp värdesätts och tillvaratas min kunskap och talang

Och hur väl de inte håller med om följande typ av påståenden:

  1. När jag begär ett misstag får jag ofta höra det av mina gruppmedlemmar

  2. Medlemmar i min grupp avfärdar ibland andra för att de är annorlunda

  3. Det känns svårt att fråga om hjälp i min grupp

Läs mer om teambuilding som kan höja den psykologiska tryggheten i gruppen.

bottom of page