top of page

Teambuilding i Stockholm med omnejd

-Ett skratt som förändrar

IMG_2937 c 2 ' .jpeg

Teamkänsla

Teamkänsla uppstår när tillit finns i gruppen,  alla ser varandras behov och vill  ta hjälp av varandra . Det leder till:

    större arbetsglädje

    effektivare samarbete.

Något många organisationer vill uppnå. Läs mer om hur du kan höja teamkänslan i din grupp med Teambuilding TEAMKÄNSLA.

Kreativitet

Att vara kreativ i grupp betyder att vara lyhörd för andras idéer, aktivt bekräfta och ta idéerna vidare och på samma gång  släppa fram sina egna idéer. Det skapar förutsättningar för att gruppen:

    hittar och väljer bättre lösningar

    får effektivare gruppdiskussioner

Något som efterfrågas i många organisationer. Läs mer om hur du kan höja kreativiteten i din grupp med Teambuilding KREATIV.

Flow

När vi hamnar i ett flow med andra sker arbetet i stort samförstånd och ansträngningslöst. En förutsättning är att samtliga i gruppen är orädda, engagerade och öppna för varandra utan att döma. Det leder till:

    effektivare samarbete

    större arbetsglädje

Både workshopen TEAMKÄNSLA och KREATIV skapar förutsättningar för ett högre flow i gruppen.

Vi anpassar efter dina behov

IMG_3205 c 2 .jpeg

För oss är en lättsam övning från improvisationsteatervärlden lika viktig som ett reflekterande samtal om en utmaning i gruppen. Vår styrka är att kunna arbeta med en grupp på många olika sätt och att välja metod utifrån det gruppen behöver och där gruppen befinner sig just nu. Vi anpassar aktiviteten efter era behov. Tre populära alternativ är:

Två timmar TEAMKÄNSLA  med övningar som stärker relationer och samtidigt lätt leder till ett skratt

En halvdag uppdelad i två delar.  Del ett TEAMKÄNSLA för att öppna upp gruppen och del två INSIKT för att  tala om varandras beteenden.

En heldag med både TEAMKÄNSLA och INSIKT. där vi först öppnar upp gruppen och därefter  tala om varandras beteenden.

Teambuilding TEAMKÄNSLA

Teambuilding TEAMKÄNSLA

Ni får en workshop, som tar er bort från den vanliga arbetsdagen, med mycket skratt samtidigt som tilliten ökar och relationerna i gruppen stärks. Med högre tillit och starkare relationer är ert team bättre rustat för de utmaningar ni har framför er. 

 

Teambuilding TEAMKÄNSLA har sin grund i improvisationsteater, men det är inte teater utan övningar som tränar upp förmågor som spontanitet, inlyssning och att ta och ge fokus. Övningarna är roliga och lockar gärna till förlösande skratt. En del övningar görs i helgrupp, andra i mindre grupper eller par. Det finns också utrymme för reflektion och möjlighet till nya insikter hur ni är mot varandra. Den övergripande idén med Teambuilding TEAMKÄNSLA är att öka den psykologiska tryggheten  (psychological safety) i gruppen. En faktor utpekad som den största framgångsfaktorn för en effektiv arbetsgrupp, se t ex artikel om Googles stora forskningsprojekt om grupper.

adult-business-people-businessmen-124352
Teambilding KREATIV

Teambuilding KREATIV

Team High Five

Ni får en workshop med mycket energi samtidigt som kreativiteten i gruppen höjs. Vi ger verktyg för att ni själva ska kunna lösa just de utmaningar ni står inför. Vill ni så arbetar vi under workshopen med att hitta lösningar på en konkret utmaning eller problem just ni står inför.

 

Teambuilding KREATIV fokuserar på spontanitet, associationsförmåga och att bygga vidare på andras idéer. Det är övningar för att var och en ska få tilltro till sig själv, bli en god lyssnare och hitta sina spontana motorer. Grundläggande förmågor som övas i improvisationsteater och även hörnstenar för att höja gruppkreativiteten i en grupp, se forskning från Lunds Universitet med Samuel West. Aktiviteten kan kombineras med att hitta lösningar till en verklig utmaning eller ett konkret problem.

Ung kvinna Brainstorming

Teambuilding INSIKT

Ni får en workshop som fokuserar på att ge var och en bättre förståelse för sina egna och andras beteenden och hur  de kan kompletteras för att  bättre möta omgivningen.  

 

I teambuilding INSIKT använder vi  metoden kärnkvadranter, för att få syn på våra egna  beteenden och hur vi påverkar varandra. Genom egen reflektion och gruppövningar skapas en väg framåt för förändring. Aktiviteten kan även utvidgas för att få syn på gruppbeteenden. 

Teambuilding INSIKT

Teamutveckling med Johan

Johan är ingenjören som efter tjugo år inom produktutveckling och tio av dessa som utvecklingschef hjälper grupper att bli mer effektiva och ha roligare. Johan har tio års erfarenhet inom skådespeleri och improvisationsteater och har arbetat professionellt med grupper i tre år.

-Ring 070-719 50 55 eller 

-Mejla johan@gestaltoimpro.se eller

-Fyll i dina kontaktuppgifter så hör jag av mig så snart jag kan:

Kontakta mig för frågor och bokning.

IMG_2087 3 .jpeg

Vi arbetar med teambuilding i Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Gävle och på andra orter som ligger inom ett par timmars resväg från Stockholm.

Tack! Meddelande skickat.

Uppskattad Teamutvecklings-övning

-Några röster från nöjda uppdragsgivare

"Så himla avslappnande och nytt och lärorikt utan att vara ansträngande. En energiboost, nu känns det som att jag känner alla de här människorna mycket bättre."

Kerstin, YFU

"Av alla olika övningar, workshops, psykologiska tester osv som jag deltagit i under hela mitt yrkesverksamma liv (drygt 40 år) satte denna workshop rekord i att ge mig energi och fick mig att känna en fantastik glädje och gemenskap med de andra deltagarna."

Desiree, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) 

"Vad som var spännande för mig som chef under tillfället var att se individerna våga släppa kontrollen och ta för sig i situationen. Några av medarbetarna fick verkligen möjlighet att visa upp andra sidor än vi är vana att se, vilket jag tror var väldigt bra för gruppen."
Alexandra, Sequitur

bottom of page