Bokningsregler

Fakturering


Kursavgiften faktureras cirka två veckor efter bekräftelsen skickats. Kursen ska vara betald innan kursstart. Samtliga priser är angivna utan moms.

Bokningsvillkor


Anmälan är bindande och avbokning sker skriftligt till johan@gestaltoimpro.se inom 14 dagar från bekräftelsedatum. Vid återbud senast 30 dagar innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid återbud senare än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. Skulle du få förhinder nära kursstarten är du välkommen att gå kursen vid ett senare tillfälle utan ytterligare kostnad. Du har möjlighet att boka om 2 gånger. Kursplatsen kan även överlåtas till annan person och ska då meddelas skriftligt till johan@gestaltoimpro.se

Tillägg p.g.a corona.:

-Det är viktigt att du är fullt frisk på utbildningsdagen för att delta.

-Om du är i en situation där du inte kan gå kursen p.g.a den rådande corona-situationen t. ex. inte fullt frisk eller är i en situation där du inte kan riskera att träffa andra så har du möjlighet att fram till kursdatumet avboka kursen och få hela kursavgiften återbetald.

Inställda utbildningar


Gestalt&Impro förbehåller sig rätten att flytta kursdatum vid för litet deltagarantal eller vid Force majeureliknande händelser. Till dessa händelser räknas plötslig sjukdom av kursledare.  Deltagarna erbjuds då nytt utbildningsdatum alternativt återbetalning av kursavgiften och att välja att inte gå utbildningen.

Personuppgifter


Uppgifter om vilka kurser du anmält dig till och deltagit i sparas för att till exempel skicka uppföljningsenkäter och inbjudningar till andra sammankomster.