top of page
Skärmavbild 2023-03-31 kl. 16.48.33.png

Övriga tjänster

Övriga tjänster

Individuell coaching

Teamutveckling

Handledning

Individuell coaching

Vi träffas antingen digitalt eller fysiskt. Jag befinner mig i Stockholmsområdet.  Om du har utmaningar i ditt jobb eller med din arbetsgrupp så kan coaching vara en bra metod att förstå och konkretisera vad som är grundproblemet och hur du med dina möjligheter och förutsättningar kan påverka situationen i en gynnsam riktning. Det är ett kraftfullt sätt att få ett bredare perspektiv på sin situation och sig själv.

Teamutveckling

Jag jobbar gärna med specifika utmaningar som finns i en grupp där uppdraget blir situationsanpassat för att lösa upp och gå vidare mot ett välmående team med hög energi som tar till sig och genomför sitt uppdrag med stort engagemang. Det kan var vid ett tillfälle som spänner från en halvdag till två dagar eller att vi träffas med jämna mellanrum under en period.

Handledning

Handledning är en metod som ofta används i människovårdande yrken t ex missbruksvård, sjukvård och skola. Syftet kan vara olika och kan handla om att få perspektiv på upplevelser personalen haft i kontakt med klienter, brukare eller patienter för att som grupp och individ utvecklas i sin yrkesroll. Jag jobbar med detta och har även använt samma metod i andra arbetsgrupper t ex ingenjörsteam. Det är en kraftfull metod att under 2-3 timmar var fjärde till var sjätte vecka  stanna upp och föra ett samtal i ett annat tempo än det som är det vanliga på en arbetsplats. Resultatet blir  t ex större förståelse för varandra och ökad trygghet/tillit i gruppen.

Johan Lidman

Johan jobbar  professionellt med grupper och coachar individer. Han är certifierad handledare i beteendeutvecklingsverktyget Core Quality Quadrants och har genomgått en ettårig utbildning på Gestaltakademien, Praktisk Handledarutbildning för en komplex tid . Johan utbildar även i improvisationsteater och uppträder regelbundet på Stockholms impro-scener. Efter en karriär som ingenjör och många år i olika chefspositioner väver han nu ihop sina erfarenheter och hjälper chefer och grupper med de utmaningar de står inför.

bottom of page